124105052_769581380261587_47237094644693488_n 124313834_361140354952540_6612357072757676582_n

 

1.Nỗi buồn gác trọ- Hương Lan

2.Niềm đau của cát- Ngọc Lan

3.Mưa nửa đêm- Hương Lan

4.Nắng chiều- Ngọc Lan

5.Khúc ca buồn- Hương Lan

6.Thu sầu- Ngọc Lan

7.Ngoại ô đèn vàng- Hương Lan

8.Huyền thoại một chiều mưa- Ngọc Lan

9.Ai biểu anh làm thinh- Hương Lan

10.Nét son buồn- Ngọc Lan