mỹ huyền 76732940_406103986936818_3498457536418283520_n

TÌNH KHÚC HỌC SINH & SINH VIÊN – ĐỒNG KHÁNH, TRƯNG VƯƠNG, GIA LONG

TIẾNG HÁT MỸ HUYỀN ĐẶC BIỆT 5

  1. Trường cũ tình xưa
  2. Lưu bút ngày xanh
  3. Giã biệt trường xưa
  4. Phượng yêu
  5. Nỗi buồn hoa phượng
  6. Đồng khánh
  7. Trưng vương
  8. Gia long
  9. Ngày xưa hoàng thị
  10. Những giọt nước mắt màu tím