AsiaCDCS041-8 AsiaCDCS041-9

 

HỒ HOÀNG YẾN – TÌNH LỠ

  1. Vì yêu đó anh
  2. Tình lỡ
  3. Chiếc lá cuối cùng
  4. Riêng một góc trời
  5. Dĩ vãng
  6. Mùa thu chết
  7. Lệ úa
  8. Vết thương cuối cùng
  9. Sang ngang
  10. Sa mạc tình yêu