58625869_2016818408613462_2452508119373185024_n 59328190_372809013577421_5670079776795131904_n

Tình Ta Với Mình – Quang Bình – Trang Thanh Lan

Sắc Hoa Màu Nhớ – Trang Thanh Lan

Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương – Quang Bình – Trang Thanh Lan

Nhạt Nắng – Quang Bình

Tám Điệp Khúc – Quang Bình – Trang Thanh Lan

Tuyết Lạnh – Quang Bình – Trang Thanh Lan

Hai Mùa Mưa – Trang Thanh Lan

Hoa Vẫn Nở Trên Đường Quê Hương – Quang Bình – Trang Thanh Lan

Làng Tôi – Quang Bình

Bóng Quê Hương – Quang Bình – Trang Thanh Lan