3 4

  1. Chuyện người con gái ao sen
  2. Đường về quê hương
  3. Đêm cô đơn
  4. Đưa em về bên đó
  5. Núi đôi
  6. Cánh buồm chuyển bến
  7. Bông cỏ may
  8. Cô hàng xóm
  9. Loan mắt nhung
  10. Chuyến tàu hoàng hôn