3029

  1. Người tình
  2. Lời hứa ban đầu
  3. Giấc mơ tuyệt vời
  4. Yêu em từ đó
  5. Chiều thủ đô
  6. Lý ngựa ô
  7. Đoạn tái bút
  8. Trả lại cho tôi
  9. Chuyện buồn ngày xuân
  10. Duyên tình
Facebook Comments