124023676_413493469680216_5346455231857302996_n 124228582_649002259095031_3742153567853254562_n

 

1.Về đâu mái tóc người thương

2.Sao không thấy hồi âm

3.Bỏ phố lên rừng

4.10 năm tái ngộ

5.Phương trời xứ lạ

6.Người lính trẻ

7.3 tháng tạ từ

8.Quê hương bỏ lại

9.Trong tầm mắt tôi

10.Ngày về