111 112

  1. Tình đầu
  2. Nghe những tàn phai
  3. Trả lại em
  4. Mẹ hiền yêu dấu
  5. Giáng ngọc
  6. Ai nói yêu em đêm nay
  7. Sao đành xa em
  8. Tình sử Romeo and Juliet
  9. Bản tình cuối
  10. Nửa hồn thương đau