49 50

 1. Nét buồn thời chiến
 2. Áo cưới màu hoa cà
 3. 8 điệp khúc
 4. Nếu em là giai nhân
 5. Chuyến đò vĩ tuyến
 6. Vùng trời ngày đó
 7. Sao không thấy anh về
 8. Hai kỷ niệm 1 chuyến đi
 9. Cho người vào cuộc chiến
 10. Để trả lời một câu hỏi
 11. Ai về sông Tương
 12. Trách người đi