MỘNG THI – NGỠ NGÀNG
ngo ngang - mong thi

  1. Ngỡ ngàng
  2. Mưa đẹp quê hương
  3. Thà đừng yêu nhau
  4. Chim sáo ngày xưa
  5. Căn nhà mộng ước
  6. Lỡ chuyến đò tình
  7. Tình bậu muốn thôi
  8. Về quê cắm câu
  9. Nếu ai có hỏi
  10. Mưa bong bong