45 46

  1. Không có anh
  2. Hình ảnh người em không đợi
  3. Canh còng rau đắng
  4. Cơn mê tình ái
  5. Đừng nhắc nữa
  6. Tình trong giấc mơ
  7. Hoa nở một lần
  8. Cây khế sau nhà
  9. Phố cũ về đêm
  10. Nhớ anh lý bông mai