43 44

 1. Niềm tin
 2. Anh chàng dễ ghét
 3. Điên
 4. Phố xa
 5. Còn lại nỗi cô đơn
 6. Xa lạ
 7. Say
 8. Cây si
 9. Xin làm người tình cô đơn
 10. Anh muốn nói yêu em
 11. Tình ươm nắng hè
Facebook Comments