33 34

  1. Hạnh phúc quanh đây
  2. Chuyện đêm qua
  3. Hoàng hôn màu tím
  4. Tình ca đất phương nam
  5. Nếu phải yêu anh
  6. Người đã thay lòng
  7. Sao lòng còn thương
  8. Tôi bước vào yêu
  9. Xin trả tôi về
  10. Yêu là chết trong lòng