BỨC HỌA TÌNH NHÂN 4 CD15

02. Ngọc Lan – Bài không tên số 8 (Bức họa tình nhân – Disc 3) [High quality]

03. Ngọc Lan – Yêu (Bức họa tình nhân – Disc 3) [High quality]

04. Ngọc Lan – Một ngày gần đây (Bức họa tình nhân – Disc 3) [High quality]

05. Ngọc Lan – Ngày vui năm ấy (Bức họa tình nhân – Disc 3) [High quality]

06. Ngọc Lan – Em vẫn biết (Bức họa tình nhân – Disc 3) [High quality]

07. Ngọc Lan – Tình là sợi tơ (Bức họa tình nhân – Disc 3) [High quality]

08. Ngọc Lan – Ngày vui qua mau (Bức họa tình nhân – Disc 3) [High quality]

09. Ngọc Lan – Theo lá vàng bay (Bức họa tình nhân – Disc 3) [High quality]

10. Ngọc Lan – Chờ phone của anh (Bức họa tình nhân – Disc 3) [High quality]

11. Ngọc Lan – Tình xưa xa rồi (Bức họa tình nhân – Disc 3) [High quality]

12. Ngọc Lan – Lá thư (Bức họa tình nhân – Disc 3) [High quality]