1718

  1. Tận cùng nỗi nhớ
  2. Hoa tím ngày xưa
  3. Tại anh không nói
  4. Tình cây và đất
  5. Nhớ màu hoa tím
  6. Dòng sông hẹn hò
  7. Để quên một đời
  8. Tình xưa
  9. Đêm về tưởng nhớ
  10. Trên dòng sông nhỏ