32

31

  1. Tình là sợi tơ
  2. Kể chuyện trong đêm
  3. Tuổi thần tiên
  4. Hận tình
  5. Ngày vui qua mau
  6. Vùng lá me bay
  7. Theo lá vàng bay
  8. Cô hàng xóm
  9. Good Bye My Love
  10. Chuyện tình mộng thường