51 52

  1. Năm 17 tuổi
  2. Nước cuốn hoa trôi
  3. Con gái bây giờ
  4. Trái tim không ngủ yên
  5. Thì thầm mùa xuân
  6. Như lục bình trôi
  7. Người thương kẻ nhớ
  8. Đã xa rồi
  9. Lỡ lầm
  10. Chiều xuân